Waarom vriend worden?

Misschien kent u de Lutherse Kerk omdat u er wel eens een concert bijwoonde, een trouwerij, een lezing, een symposium of een bijzondere dienst. Mogelijk loopt u er regelmatig langs of bracht u er een bezoek tijdens het seizoen van Kerken Kijken Utrecht

De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk Utrecht wil er graag voor zorgen dat dit bijzondere gebouw met haar mooie (Bätz / Witte) orgel, prachtige ramen en prima akoestiek behouden blijft. Het gebouw biedt, naast de wekelijkse erediensten, regelmatig onderdak aan Koffieconcerten, het festival Oude Muziek Utrecht of allerlei andere culturele bijeenkomsten.

De Stichting biedt u graag de mogelijkheid om op een eenvoudige manier bij te dragen aan het behoud van het gebouw en al het kerkelijk en cultureel erfgoed dat het in zich heeft. In ruil daarvoor bieden wij u onderstaande extra's.

Als dank voor uw bijdrage ontvangt u van ons:

  • Eenmaal per jaar een uitnodiging voor een speciaal voor de vrienden van de Lutherse Kerk georganiseerd evenement in het kerkgebouw. Het kan gaan om een (orgel)concert, een lezing of een andere culturele activiteit.
  • Een uitnodiging voor de cantatediensten (3-4 per jaar)
  • Jaarlijks een nieuwsbrief met een terugblik op de bijzonderheden van dat jaar. 
  • Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om met onze koster, de heer Geert Procee, een afspraak te maken voor een bezoek aan het gebouw met daarbij een exclusieve rondleiding door Utrecht m.b.t. de Lutherse historie. Dit aanbod geldt voor kleine groepen familie en/of vrienden van maximaal 12 personen en u kunt een aanvraag doen via het contactformulier.

Programma  2018

Hier zal zodra dat bekend is het speciale "vriendenprogramma" worden gepubliceerd.