Het gebouw aan de Hamburgerstraat 9

De Lutherse Gemeente van Utrecht bestaat nu ruim 400 jaar. Sinds 1745 komt zij wekelijks bijeen aan de Hamburgerstraat 9. De Abraham Dolekapel, onderdeel van het Abraham Doleklooster, werd voor ingebruikname verbouwd en uitgebreid met een vleugel aan de noordkant. De ingang werd ontworpen door architect Jan Kloppenburg. De gevel werd bekroond met een fraaie natuurstenen kuif. Bij latere restauraties werden ook diverse bouwkundige reparaties en verbeteringen aangebracht.

Vanuit de schuilkerk die tot die tijd in gebruik was geweest kwam het fraaie uurwerk, het toenmalige orgel en de kansel mee. Het uurwerk werd geplaatst tegenover het orgel. Het dateert uit 1724 en het verkeert nog in prima staat.


De glas-in-loodramen naast de kansel stammen uit begin 20e eeuw(1905-1906). De ramen naast de kansel werden verfraaid met links de Lutherroos en rechts het zegel van de gemeente. De ramen met teksten volgden niet veel later en werden geschonken door gemeenteleden.

In 1983 werd de laatste grote restauratie uitgevoerd naar plannen van architect Paul van Vliet. Het doophek rond de kansel werd teruggebracht en hek, preekstoel en balustraden werden opnieuw geschilderd in het oorspronkelijk gebruikte wit en goud, In het torentje werd een luidklokje geplaatst met een mooie, lichte klank. Elke zondag voor aanvang en tijdens de eredienst is haar klank duidelijk te horen boven de geluiden van de stad.
Het orgel voldeed in de negentiende eeuw niet meer aan de toen geldende muzieksmaak en er werd besloten om een nieuw orgel te laten bouwen. Decoratieve ornamenten als de zwaan middenvoor en de engelen en de vaas bovenop, werden opnieuw gebruikt. 

De firma Witte (voorheen Bätz) uit Utrecht maakte in 1880 het orgel dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt voor eredienst en concerten.

Het orgel werd in 1988 gerestaureerd. Het werd door orgelbouwer van Vulpen (Utrecht) teruggebracht in de staat waarin het door de firma Witte in 1880 was opgeleverd. 
Bron: Luthers Leven ISBN: 978-90-76093-46-8 

Uitgebracht in 2013 onder redactie van C.Karrer-Grube, G.Procee en I. Raaijmakers, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht

zie ook : www.kerkenkijken.nl